Kategorier
Städ

Var behöver man fönsterputs i Stockholm?

Om man tänker på ordet fönsterputs så förknippar de allra flesta det med en rejäl vårstädning där även fönstren inkluderas. Fönsterputs är något som gemene man kanske gör en, max två, gånger per år och därför tar man för givet att marknaden är ganska sval för de personer och företag som är verksamma inom branschen. Ingenting kunde vara felaktigare – fönsterputs behövs nästan dagligen men då kanske inte på just det sätt som i regel tänker. Tar vi Stockholm som exempel – en stor stad med många butiker, affärer och gallerior, samtliga utrustade med stora skyltfönster där nyfikna kunder kan titta in – där har vi också en stor del av marknaden för just fönsterputs.

Det är ju nämligen inte så att butiksinnehavaren eller personalen som arbetar där själva tar hand om butikens fönsterputs – nej, det skulle ta alltför lång tid och om man dessutom räknar in antalet potentiella kunder som finns i Stockholm så förstår man att det är omöjligt. Man lejer alltså ut sin fönsterputs till ett av alla de företag som finns på marknaden i Stockholm, en marknad som således visat sig vara väldigt lukrativ. Det finns helt enkelt alltid jobb att få för företag inom fönsterputs i Stockholm – ena dagen kan det handla om ett butiksområde i city, nästa dag kan det vara en galleria i nacka för att den tredje dagen handla om en ICA-affär i Täby. Jobbet blir alltså väldigt varierande och ofta roligt då de olika uppdragen skiljer sig så väsentligt från varandra.

Dessutom kan man som verksam inom fönsterputs i Stockholm ställas inför en hel del spännande utmaningar också – detta då det ofta handlar om höga hus med svårtillgängliga fönster som vanliga personer skulle ha svårt att nå. Fönsterputs i Stockholm kan alltså vara ett perfekt yrke för den som söker lite vardagliga kickar och spänning, men man ska dock vara medveten om att säkerheten alltid kommer först och inte bör tummas på. Det är upp till den arbetsgivare man har inom just fönsterputs som får se till att alla regler och säkerhetsföreskrifter följs – annars blir man inte långlivad inom branschen. Åtminstone inte i Stockholm där, som sagt, konkurrensen är väldigt stor och det alltid finns någon som kan ersätta och ta över de jobb man har åtagit sig.

Får jag risktillägg inom fönsterputs i Stockholm?

Då arbetet med fönsterputs kan vara relativt farligt – trots att alla säkerhetsregler följs – så kan man ha rätt till ersättning för de risker man utsätter sig för. Detta gäller inte enbart i Stockholm utan i hela landet. Dock ska man vara medveten om att detta är något mellan dig och din arbetsgivare och där ska man även veta att dessa ofta är ovilliga att betala ut extra pengar. Så är det ju alltid – oavsett om det handlar om fönsterputs i Stockholm eller om dikesgrävning i Sveg – man måste helt enkelt stå på sig och noggrant underbygga sina argument. Först då kan man få betalt i form av risktillägg.